Tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc Samsung Biopharm

2.250.000